PRIMUS, KURRE JA WILMA KOULUTUKSET

KOULUTUS ASIAKKAAN LUONA

Koulutus järjestetään yleensä asiakkaan omalla ohjelmistolla. Näin työskenneltäessä koulutuksessa huomioidaan automaattisesti asiakkaan tietokannan yksilölliset ominaisuudet. Koulutuksessa tehdyt esimerkit jää asiakkaille koulutuksen jälkeen hyödynnettäviksi.

ETÄKOULUTUS

Kuten asiakkaan luona tapahtuva koulutus, mutta etäyhteyden avulla toteutettuna. Kustannustehokkain koulutusmuoto joka mahdollistaa myös lyhyempien koulutusten pitämisen.

AVUSTAMINEN JA ONGELMIEN RATKAISU

Annamme etätukea pienempienkin ongelmakokonaisuuksien rakaisemiseksi.  Joskus asiantuntijan silmin katseltuna  ongelmat ratkeavat hyvinkin pienillä toimenpiteillä.

ETÄTYÖT

Voimme toteuttaa esimerkiksi todistusten tai Wilma-lomakkeiden rakentelua asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Räätälöityä koulutusta ja etätyötä asiakkaiden toiveiden mukaan