top of page

PRIMUS, KURRE JA WILMA

Räätälöityä koulutusta ja konsultointia asiakkaiden toiveiden mukaan. Etänä tai paikan päällä.

KOULUTUSPÄIVÄ ASIAKKAAN LUONA

Koulutus järjestetään lähes poikkeuksetta asiakkaan omalla ohjelmistolla. Näin työskenneltäessä koulutuksessa huomioidaan automaattisesti asiakkaan tietokannan yksilölliset ominaisuudet. Koulutuksessa tehdyt esimerkit jää asiakkaille koulutuksen jälkeen hyödynnettäviksi.

ETÄKOULUTUS

Kuten asiakkaan luona tapahtuva koulutus, mutta etäyhteyden avulla toteutettuna. Kustannustehokkain koulutusmuoto joka mahdollistaa myös lyhyempien koulutusten pitämisen. Laskutus tehtyjen tuntien mukaan.

AVUSTAMINEN JA ONGELMIEN RATKAISU ETÄNÄ

Annamme etätukea pienempienkin ongelmakokonaisuuksien ratkaisemiseksi.  Joskus asiantuntijan silmin katseltuna  ongelmat ratkeavat hyvinkin pienillä toimenpiteillä. Minimi laskutusaikamme on yksi tunti. Ei muita kuluja.

ETÄTYÖT

Voimme toteuttaa esimerkiksi todistusten tai Wilma-lomakkeiden rakentelua asiakkaiden toiveiden mukaisesti.  

bottom of page